FANDOM


Legend Packs có nghĩa là Gói Huyền thoại, là một gói tổng hợp một số lá bài thuộc dạng "HOT" trong Yu-Gi-Oh! xét về độ hữu dụng hay cả "huyền thoại" của chúng.

Mỗi gói dạng này bao gồm 30 lá bài trong tổng số.

Gói được thực hiện bởi HuyKaiba.


Danh sách các Gói Bài Tiếng Việt
VNC - Packs (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011) - Legend Packs (01)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.